“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

256

Əczaçılıq fakultəsinin tələbləri üçün analitik və fizkolloid kimya fənnlərinin vahid bazada tədrisinin münasibliyi haqqında

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2002-1

Qayıbvеrdi B.İsgəndərov