“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

260

Abdüləhəd Səftər oğlu Həsənovun xatirəsinə (anadan olmasının 100 illiyi

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2001-1