“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

HEYƏT

TAHİR  SÜLЕYMANОV

Redaksiya Heyəti

Azərbaycan Tibb Universitetinin əczaçılıq fakültəsinin dekanı, əczaçılıq kimyası kafedrasının müdiri, əczaçılıq elmləri doktoru, professor.