“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

HEYƏT

BAŞ REDAKTOR

HAFİZ ƏLİYEV

Redaksiya Heyəti

Əməkdar elm xadimi, əczaçılıq elmləri doktoru, professor, Respublikanın əmədar müəllimi, əməkdar provizor.

5 dərslik və 3 monoqrafiyanın, 280 çox elmi məqalə və 16 müəlliflik şəhadətnamələri (onlardan 3 çapa oluna bilməz) və 2 patentin müəllifidir. 

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalının yaradılması onun təşəbbüsü ilə həyata keçirilmişdir. Jurnalın yaranmasından baş redaktor vəzifəsini icra edir.