“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

866

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı

2) RADİOAKTİV DƏRMAN VASİTƏSİ OLAN FLÜORDEZOKSİQLÜKOZA (FDG) KEYFIYYƏTİNİN TƏYİNİ ÜSULUNUN QIYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

Tahir A.Süleymanov1,Fuad Ə.Novruzov2,Razim T.Şükürov2

1Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası 2AR Milli Onkologiya Mərkəzi, Nüvə Təbabəti şöbəsi

4) Punica granatum L. MEYVƏSI (NAR) QABIĞINDAN ALINAN SULU KONSENTRAT ƏSASINDA ŞƏRBƏTİN HAZIRLANMA TEXNOLOGİYASI

Sərxan Ə.Tаğıyеv,Cəmilə C.Sаilоvа

Аzərbаycаn Tibb Univеrsitеti, əczаçılıq tехnоlоgiyаsı və idаrəçiliyi kafedrası

5) Aloe barbadensis Miller stem BİTKİSİNDƏN Streptomyces tendae J2RA XARİC EDİLMƏSİ VƏ XARAKTERİSTİKASI

Pritxa Çokraborti, Anu Riba Yakob, Jastin K.Vargese, Renyu Moxan, Cayanti Abraham

VİT Universiteti, Bioloji elmlər və texnologiyalar məktəbinin Mikrobioloji biotexnologiyalar laboratoriyası Tamil Nadu, Hindistan

6) RAMİPRİLin HİPERTONİYALI XƏSTƏLƏRDƏ KLİNİKİ-FARMAKODİNAMİK EFFEKTLƏRİ

Оleq V.Kraydaşenko,Аleksandr А.Svintozelskiy,Mariya А.Dolinnaya

Zaporojye Dövlət Tibb Universiteti, klnik farmakologiya, əczaçılıq və farmakoterapiya kafedrası